Главная » Микс » ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ АВТОРСЬКИХ СПОРІВ

ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ АВТОРСЬКИХ СПОРІВ

ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ АВТОРСЬКИХ СПОРІВ

Сфера авторського права вважається однією з наймолодших і найбільш неврегульованих в Україні сфер права. Під поняттям авторських прав прийнято розуміти майнові і немайнові права, які пов'язані зі створенням, використанням і розпорядженням результатами творчої діяльності людини. Такими об'єктами є твори літератури, науки і мистецтва, програми, збірники та бази даних, в тому числі створені на підставі авторського договору.

Саме у зв'язку з порушеннями прав інтелектуальної власності і виникають суперечки між правовласником і правопорушником. Про те, яким чином найкраще вирішувати спори в сфері авторських прав, розповів адвокат юридичної компанії «Альва Прайвесі».

Досудове врегулювання при порушенні авторських прав

Незважаючи на те, що в Україні з 2002 року, після оголошення Конституційним судом України рішення у справі №15-рп/2002 (№1-2/2002), досудове врегулювання спорів вважається факультативним і може використовуватися за бажанням сторони, його ефективності це не применшує, а й має ряд переваг.

Так, такий порядок є менш витратним, як за часом, так і з фінансової точки зору. Обравши такий метод, автору, котрий виявив порушення своїх прав, слід звернутися до порушника з претензією, яка повинна містити наступне:

  1. опис і підтвердження авторських прав, наприклад з доданням копії авторського договору, на підставі якого автором був створений твір;
  2. опис суті порушеного права;
  3. зазначення доказів, якими підтверджується порушення;
  4. вимоги до правопорушника.

Такі прості дії і подальше грамотне ведення переговорного процесу буде мати результат у вигляді припинення порушення прав автора на об'єкт інтелектуальної власності.

Допомога адвоката в досудовому врегулюванні

Врегулювання спору в досудовому порядку є ефективним інструментом захисту авторських прав в руках адвоката, який має практичний досвід ведення переговорного процесу, і його допомога буде полягати в наданні такого спектру послуг:

  • аналіз фактичних обставин порушення авторських прав;
  • визначення способів захисту порушеного права, а також оцінка ризиків;
  • збір доказів і забезпечення фіксації порушення прав інтелектуальної власності;
  • підготовка і відправка претензії з подальшим веденням переговорного процесу;
  • визначення тактики судового захисту в разі відсутності реакції на претензію.

Адвокати юридичної компанії «Альва Прайвесі» володіють усіма необхідними знаннями та практичним, багаторічним досвідом представництва інтересів авторів. Досудове врегулювання займає окрему нішу в їх роботі і має високий ступінь ефективності. Довіряючи справу професіоналам, ви економити не тільки матеріальні ресурси, але і час, витрачений на вирішення проблемної ситуації.

14.06.2021 19:00

Исполнители

© 2007-2021 Энциклопедия шансона. Использование материалов возможно только при наличии активной гиперссылки на сайт www.russhanson.org